Praktiski
Manas tiesības

Ar naudu pāri robežai – cik drīkst izvest, lai nebūtu problēmu?0

Foto – Shutterstock

Cik lielu naudas summu drīkst izvest ārpus Latvijas un ārpus Eiropas Savienības bez problēmām? Vai arī pusaudzis drīkst ņemt līdzi lielāku skaidras naudas summu? GAĻINA LUDZAS NOVADĀ

Deklarēšanas pienākums 

Ja, šķērsojot Eiropas Savienības (ES) ārējo robežu, jūsu rīcībā ir 10 000 eiro vai vairāk skaidras naudas līdzekļu, tie ir jādeklarē.

Valsts ieņēmumu dienestā skaidro, ka deklarēšanas pienākums attiecas arī uz nepilngadīgām personām, taču atbildība par to jāuzņemas vecākiem vai aizbildņiem. Ja ģimene ceļo kopā, 10 000 eiro ierobežojums ir spēkā katrai personai atsevišķi. Būtiska piebilde: skaidra nauda ir ne vien banknotes un monētas, kas laistas apgrozībā un ir likumīgs maksāšanas līdzeklis, bet arī aizpildīti un neaizpildīti čeki, vekseļi, maksājuma uzdevumi, ceļojuma čeki un citi finanšu instrumenti, kuri dod tiesības saņemt naudu, ja ir parakstīti.

Cilvēkam, kura rīcībā, šķērsojot robežu, ir vismaz 10 000 eiro, jādodas pa tā dēvēto sarkano koridoru (lidostas muitas kontroles punktā) vai jāvēršas pie muitas amatpersonas (muitas kontroles punktos, kas atrodas uz autoceļiem un dzelzceļa) un jāaizpilda deklarācijas veidlapa skaidras naudas deklarēšanai.

Latvijas Republikas robežas šķērsošanas vietās, kā arī VID mājaslapā deklarācijas pieejamas trīs valodās – latviešu, angļu un krievu. Tātad deklarāciju jau pirms tam iespējams izdrukāt no VID mājaslapas www.vid.gov.lv, aizpildīt un robežas šķērsošanas brīdī iesniegt VID muitas amatpersonai vai Valsts robežsardzes amatpersonai, ja robežšķērsošanas vietā nav muitas kontroles punkta.

Deklarācijā jānorāda deklarētājs, skaidras naudas īpašnieks, paredzētais naudas saņēmējs, summa un veids, naudas izcelsme, izlietošanas mērķis, maršruts (valsts, no kuras izceļo, un galamērķa valsts), transporta veids un robežas šķērsošanas vieta. Skaidras naudas deklarēšanas pienākums attiecas uz cilvēku, kurš pārvadā skaidru naudu (neatkarīgi no tā, vai šī persona ir vai nav naudas īpašnieks).

VID amatpersona pieņem aizpildītas un parakstītas veidlapas. Kad tajā būs veiktas muitas atzīmes, deklarācijas veidlapas kopija paliks pie iesniedzēja. Ja personas rīcībā ir citas valsts valūta, tās vērtība tiek pārrēķināta eiro, piemērojot grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu, kas ir spēkā robežas šķērsošanas dienā.

Atbildība par izvairīšanos 

Pienākums deklarēt nav izpildīts, ja sniegtā informācija ir nepareiza vai nepilnīga. Par skaidras naudas nedek­larēšanu vai nepatiesu deklarēšanu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 190.15 pants paredz piemērot 5% naudas sodu no nedeklarētās vai nepatiesi deklarētās summas.

Ja skaidras naudas apjoma nedeklarēšana vai nepatiesa deklarēšana tiek veikta ar noziedzīgi iegūtu skaidru naudu vai ja to izdarījusi organizēta grupa, var iestāties kriminālatbildība saskaņā ar Krimināllikuma 195.2 pantu. Sods – brīvības atņemšana līdz trim gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai naudas sods.

Skaidras naudas līdzekļu obligātas deklarēšanas pienākumu nosaka arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 26. oktobra regula Nr. 1889/2005 par skaidras naudas kontroli, kuru ieved Kopienas teritorijā vai izved no tās. Vienoti skaidras naudas kontroles nosacījumi ieviesti, lai Eiropas Savienībā atbal­stītu centienus apkarot noziedzību un uzlabotu drošību.

Atgādinām, ka Latvijas Republikā prasība uz ES ārējās robežas deklarēt skaidras naudas līdzekļus, ja to apjoms sasniedz vai pārsniedz 10 000 eiro vai šādu summu citas valsts valūtā, pastāv no 2006. gada 1. jūlija, kad stājās spēkā likums “Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas”. Šīs normas atbilst arī ES regulas prasībām.

UZZIŅA

Ja muitas amatpersonai rodas šaubas par deklarācijā norādītajām ziņām, tai ir tiesības lūgt uzrādīt skaidro naudu, lai to salīdzinātu ar deklarācijā norādītajām ziņām. Kontrole notiek, gan pamatojoties uz risku analīzi, gan nejaušas izlases kārtībā.

UZZIŅA

• Plašāka informācija par skaidras naudas deklarēšanu atrodama VID mājaslapā (sadaļā “Muita/Ceļojot ārpus ES”), kā arī Eiropas Komisijas Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta mājaslapā. Tajā publicētas gan informācijas lapas, gan deklarācijas veidlapas visu ES dalībvalstu valodās, kā arī brošūra 10 valodās.

• Jautājumu vai neskaidrību gadījumā iedzīvotāji var zvanīt uz VID Nodokļu un muitas informatīvo tālruni 67120000 (zvanot no ārvalstīm +37167120000), izvēloties tēmu “Muita”, kā arī konsultēties visos VID muitas kontroles punktos Latvijā.

LA.lv