Manas tiesības, Patērētāju tiesības

Iepazīstam apzīmējumus uz iesaiņojuma

Foto - Shutterstock

Uz produktu un preču iesaiņojumiem ir dažādi apzīmējumi. Gribētu uzzināt to nozīmi.
 Māra Eglīte Valmierā

Vēstulē attēlotie apzīmējumi liecina par iesaiņojuma materiālu.

2_3

Trīsstūris ar bultiņām pulksteņa rādītāja virzienā nozīmē – otrreizējā pārstrāde. Šo marķējumu izmanto divos gadījumos: tas rāda, ka attiecīgās preces var pārstrādāt otrreiz vai ka prece vai tās iepakojums ir daļēji vai pilnīgi ražots no otrreizējām izejvielām. Burti zem šī trīsstūra un skaitļi tā vidū liecina par iesaiņojuma materiālu. Plastmasas apzīmē ar skaitļiem no 1 līdz 19, papīru un kartonu – ar skaitļiem no 20 līdz 39 utt. (sk. tabulu). Piemēram, PET 1 ir polietilēntereftalāts (no tā ražo plastmasas pudeles ūdenim un dažādiem dzērieniem), 
PP 5 ir polipropilēns (šo apzīmējumu atradām uz plastmasas glāzēm un dakšiņām), PS 6 – polistirols (to ieraudzījām uz salātu trauciņa), PE-HD 2 jeb HDPE 2 ir augsta blīvuma polietilēns (šādu zīmi ieraudzījām uz vitamīnu pudelītes), bet ar PAP 21 apzīmē kartonu. Zem zīmes var būt rakstīts, piemēram, Recycled 30%. Tas nozīmē, ka 30% no izejvielām veido otrreiz pārstrādātās.

1_3Cilvēks pie atkritumu groza ir zīme: drīkst mest sadzīves atkritumu konteinerā (nav bīstamie atkritumi).

 

4

Glāze ar dakšiņu nozīmē – drošs pārtikas iepildīšanai. Tādu zīmi varam redzēt uz salātu trauciņiem un vienreiz lietojamiem plastmasas traukiem – glāzēm, krūzītēm, dakšiņām, nažiem un karotēm.

 

3_3Divas bultiņas aplī rāda – zaļais punkts. Tātad iepakojuma ražotājs savā valstī ir samaksājis nodokli par šī iepakojuma savākšanu un pārstrādi.

 

6

Pārsvītrots atkritumu konteiners nozīmē, ka attiecīgo preci nedrīkst likt kopējā konteinerā! Šāda zīme atrodas uz visām elektroprecēm un elektronikas precēm, arī akumulatoriem un baterijām, kas ES iegādātas kopš 2005. gada. Akumulatori, baterijas un lietotas elektropreces jānogādā speciālās pieņemšanas vietās. Lielveikalos pie ieejas mēdz būt kastes vai kolbas, kurās var mest izlietotās baterijas. Diemžēl energoekonomiskās spuldzes, kuras satur svinu (!), var nodot galvenokārt tikai atkritumu laukumos.

 

5Zīme CE uz elektroierīcēm nozīmē, ka ražotājs apliecina elektroierīces drošumu.

 

Iepakojuma materiālu apzīmējumu 
atšifrējums


Plastmasas


PET 1 – polietilēntereftalāts

HDPE 2 – augsta blīvuma polietilēns

PVC 3 – polivinilhlorīds

LDPE 4 – zema blīvuma polietilēns

PP 5 – polipropilēns

PS 6 – polistirols

7–19 – citas plastmasas

Papīrs un kartons


PAP 20 – gofrētais kartons

PAP 21 – kartons

PAP 22 – papīrs

23–39 – cita veida papīrs vai kartons

Metāls


FE 40 – dzels, dzelzs skārds

ALU 41 – alumīnijs

42–49 – citi metāli

Kokmateriāli


FOR 50 – koks

FOR 51 – korķis

52–59 – citi kokmateriāli

Tekstilmateriāli


TEX 60 – kokvilna

TEX 61 – džuta

62–69 – citi tekstilmateriāli

Stikls


GL 70 – bezkrāsains stikls

GL 71 – zaļš stikls

GL 72 – brūns stikls

73–79 – cits stikls

Kompozītmateriāli


C/ – aiz šķērssvītras norāda dominējošā materiāla apzīmējumu. Kompozītmateriālu ciparu kodi ir no 80 līdz 99.

Pievienot komentāru