Darbs, Manas tiesības

Apsardzes darbinieks un ierocis. Kādos gadījumos to atļauts pielietot?

Foto-LETA/AFP

Mans mazdēls pabeidza kursus un tagad sācis strādāt apsardzē. Viņam izsniedza ne tikai speciālu apģērbu, bet arī ieroci. Vai tiešām apsardzē strādājošajiem, kuri nav policisti vai armijas cilvēki, ir atļauts lietot ieročus? GUNA MADONAS NOVADĀ

Apsardzes darbības likumā ir paredzēti fiziska spēka, speciālo līdzekļu un gāzes pistoļu (revolveru), kā arī dienesta suņu izmantošanas nosacījumi. Šos līdzekļus apsardzes darbinieks drīkst likt lietā, ja likumpārkāpējs ar savu prettiesisko darbību rada reālus draudus apsardzes darbinieka vai citu personu dzīvībai vai veselībai vai apsargājamam objektam. Taču to var darīt tikai pēc mutvārdos izteikta brīdinājuma. Aizturētā persona nekavējoties jānodod Valsts policijai.

Bez mutvārdos izteikta brīdinājuma fizisku spēku, speciālo līdzekli vai gāzes pistoli (revolveri), kā arī dienesta suni drīkst izmantot tikai tad, ja notiek vardarbīga ielaušanās apsargājamā objektā vai pēkšņs uzbrukums apsardzes darbiniekam, citai personai vai apsargājamam objektam.

Ja nepieciešams, aizturētajai personai, pret kuru izmantoti iepriekš minētie līdzekļi, jāsniedz pirmā palīdzība un jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība. Lietojot šos līdzekļus, aizliegts pārkāpt nepieciešamās aizstāvēšanās robežas un radīt personai kaitējumu, kas acīmredzami neatbilst nodarījuma, nepakļaušanās vai pretošanās būtībai. Tas nav atļauts arī tad, ja var ciest citas personas.

KONSULTĒJIS JURISTS ALEKSANDRS ČIČERINS

3 Komentāri

 1. jurists nav atbildējis uz tantiņas jautājumu. Lūk, atbilde:
  21.pants. Apsardzes darbībā izmantojamie ieroči un speciālie līdzekļi
  (1) Apsardzes darbības veikšanai var izmantot B kategorijas pusautomātiskos, atkārtotas darbības vai viena šāviena īsstobra šaujamieročus un B, C vai D kategorijas garstobra–gludstobra šaujamieročus, kas klasificēti kā dienesta šaujamieroči.
  (2) Veicot apsardzes darbību, apsardzes darbinieks Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteiktajā kārtībā drīkst nēsāt personīgo B kategorijas pusautomātisko, atkārtotas darbības vai viena šāviena īsstobra šaujamieroci vai dienesta šaujamieroci, ja Valsts policija izsniegusi tā nēsāšanas atļauju. Dienesta šaujamierocis apsardzes darbiniekam tiek izsniegts tikai uz apsardzes pienākumu pildīšanas laiku.

 2. 22.pants. Šaujamieroča pielietošanas un izmantošanas nosacījumi
  (1) Apsardzes darbībā apsardzes darbinieks drīkst pielietot šaujamieroci kā galējo līdzekli, lai:
  1) aizsargātu sevi vai citu personu no uzbrukuma, kas reāli apdraud cilvēka dzīvību, veselību vai var nodarīt ievērojamu mantisko zaudējumu;
  2) novērstu nelikumīgu mēģinājumu vardarbīgi atņemt šaujamieroci;
  3) aizturētu likumpārkāpēju, kurš pārsteigts, ielaužoties vai citādi vardarbīgi iekļūstot apsargājamā objektā vai izdarot citu noziedzīgu nodarījumu, ja likumpārkāpējs izrāda pretošanos;
  4) padarītu nekaitīgu dzīvnieku, kas apdraud cilvēka dzīvību, veselību vai mantu.
  (2) Apsardzes darbinieks drīkst izmantot šaujamieroci, lai brīdinātu par šaujamieroča pielietošanu vai aizbaidītu dzīvnieku, kas apdraud cilvēka dzīvību, veselību vai mantu.
  (3) Aizliegts izmantot un pielietot šaujamieročus, ja to izmantošanas vai pielietošanas dēļ var ciest citas personas, pret kurām ierocis nav vērsts.
  (4) Pielietojot šaujamieroci, aizliegts pārkāpt nepieciešamās aizstāvēšanās robežas un radīt personai kaitējumu, kas acīmredzami neatbilst nodarījuma, nepakļaušanās vai pretošanās raksturam.

Pievienot komentāru