Praktiski
Manas tiesības

Apgādnieka zaudējuma pensija: kam piešķir, cik ilgi, kādi dokumenti nepieciešami0

Foto-Fotolia

Kas var saņemt apgādnieka zaudējuma pensiju un cik ilgi? Kādi dokumenti vajadzīgi? AGNESE PĀRGAUJAS NOVADĀ

Apgādnieka zaudējuma pensiju var saņemt mirušā bērni, ja viņi ir jaunāki par 18 gadiem, un bērni neatkarīgi no vecuma, ja kļuvuši par invalīdiem pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, kā arī mirušā brāļi, māsas un mazbērni, kas jaunāki par 18 gadiem, ja viņiem nav vecāku, kas strādā.

Taču šo pensiju var saņemt arī pēc 18 gadu sasniegšanas, ja cilvēks mācās un nav vecāks par 24 gadiem.

Ja bērni zaudējuši abus vecākus, apgādnieka zaudējuma pensiju aprēķina gan no tēva, gan mātes iespējamās vecuma pensijas. Šī pensija jāpieprasa jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļā.

Jāiesniedz šādi dokumenti:

• iesniegums pensijas piešķiršanai;

• apgādnieka miršanas apliecība;

• bērna dzimšanas apliecība;

• dokumenti par mirušā apdrošināšanas laiku;

• radniecību apliecinoši dokumenti;

• bērna invaliditātes dokuments;

• dokumenti par atrašanos mirušā apgādībā;

• mācību iestādes izziņa, ja bērns sasniedzis 18 gadu vecumu un turpina mācīties.

Dokumenti jāiesniedz VSAA nodaļā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

!!! Pensiju piešķir no apgādnieka miršanas dienas.

Dokumenti jāiesniedz sešu mēnešu laikā pēc apgādnieka nāves.

LA.lv