Praktiski
Manas tiesības

Anglijā saņemu bezdarbnieka pabalstu. Vai to turpinās izmaksāt arī Latvijā? Atbilde lasītājam0


Ilustratīvs foto
Ilustratīvs foto
Foto: Kamenetskiy Konstantin/SHUTTERSTOCK

“Desmit gadus esmu nostrādājis Anglijā un rudenī beidzot gatavojos atgriezties mājās. Bet mani baida situācija, ka attapšos bez līdzekļiem, jo nekādi dižie iekrājumi nav un esmu ārā no aprites vietējā darba tirgū. Zinu, ka Lielbritānijā man tiks piešķirts normāls bezdarbnieka pabalsts. Vai to varēšu saņemt arī te, un cik ilgu laiku to maksās? Pie kā man jāvēršas jau Lielbritānijā, lai nokārtotu šo jautājumu?” ALFRĒDS Londonā

“Bezdarbnieka pabalsts jāpieprasa tajā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī, kurā pēdējo reizi bijāt nodarbināts, tātad – Lielbritānijā,” iesaka Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) Cēsu filiāles konsultante EURES jautājumos Zane Meļķe. Ja pēc bezdarbnieka pabalsta piešķiršanas citā ES dalībvalstī ir vēlme atgriezties Latvijā un meklēt darbu šeit, tad kompetentajai iestādei, kura piešķīrusi bezdarbnieka pabalstu, jāpieprasa U2 dokuments, uz kā pamata ir tiesības turpināt saņemt šīs valsts piešķirto bezdarbnieka pabalstu līdz 3 vai 6 mēnešiem, ievērojot noteiktus nosacījumus. Lai uzzinātu, vai personai ir tiesības uz kādu no pabalstiem, jāvēršas tuvākajā Apvienotās Karalistes valsts nodarbinātības dienestā. Kontakti un skaidrojumi par pabalstiem atrodami Apvienotās Karalistes valsts pārvaldes portālos: www.gov.uk un www.nidirect.gov.uk.

Tiesības uz bezdarbnieka pabalsta pārcelšanu personai pienākas, ja:

• vismaz 4 nedēļas pirms izbraukšanas uz Latviju būs reģistrēta kā bezdarbnieks/darba meklētājs attiecīgās valsts nodarbinātības dienestā (iespējami izņēmumi);

• ir noteiktas tiesības uz bezdarbnieka pabalstu, un pabalsts tiek pārcelts uz Latviju darba meklēšanas nolūkā.

Kādi dokumenti jānokārto Latvijā

Septiņu dienu laikā no dienas, kad persona izbraukusi no citas ES/EEZ dalībvalsts, jāreģistrējas NVA (www.nva.gov.lv) un jāiegūst bezdarbnieka statuss. Reģistrējoties NVA, jāuzrāda citas ES/EEZ dalībvalsts izsniegtais U2 dokuments; U2 dokuments jāiesniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA). Jāpilda visi Latvijas tiesību aktos noteiktie bezdarbnieka pienākumi.

Rīcība pēc nodarbinātības perioda beigām Lielbritānijā

Jāsaņem un jāsaglabā visi dokumenti un izziņas, kas apliecina legālu nodarbinātību Apvienotajā Karalistē, tajā skaitā:

• P45 (izbeidzot darba attiecības) un P60 (ikgadējs) – nodokļu nomaksas apliecinājums, ko izsniedz darba devējs;

• U1 dokuments par nodarbinātības un apdrošināšanas periodiem AK vai U2 dokuments par AK piešķirto bezdarbnieka pabalsta eksportu uz citu ES/EEZ valsti.

Rīcība, atgriežoties Latvijā

Ja persona vēlas saņemt palīdzību darba meklēšanā, jāreģistrējas tuvākajā NVA filiālē.

Ja persona ārpus Latvijas uzturējusies ilgāk par 6 mēnešiem, pēc atgriešanās jāde­klarē sava dzīvesvieta pašvaldībā vai elektroniski portālā: www.latvija.lv, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumu Dzīvesvietas deklarācijas ie­sniegšana – www.pmlp.gov.lv.

Ja Apvienotajā Karalistē ir gūti ienākumi, Valsts ieņēmumu dienestā nav obligāti jāiesniedz iedzīvotāju gada ienākumu deklarācija par iepriekšējo gadu. Ieņēmumu deklarācija jāiesniedz pēc nepieciešamības: www.vid.gov.lv/lv/latvijas-rezidenti-arvalstis.

UZZIŅA

Nodarbinātības valsts aģentūras tīmekļvietnes (www.nva.gov.lv) galvenajā lapā ir izveidota sadaļa Ja vēlies atgriezties Latvijā, kurā apkopota noderīga informācija tiem Latvijas valstspiederīgajiem, kas dzīvo un strādā ārvalstīs, bet plāno vai apsver iespēju atgriezties Latvijā.

LA.lv