Praktiski
Mājas

Akā ūdens labs, bet nepietiekams. Kā palielināt ūdens daudzumu, skaidro meistars0

Foto-nosorogua/Fotolia

Man ir sešus grodus dziļa aka. Ūdens ir labs, bez piegaršas un smakas, taču tā ir par maz, lai sausākā laikā pietiktu sadzīves vajadzībām, nemaz nerunājot par dārza laistīšanu. Aku dziļāk ierakt nav iespējams. Rīkstnieks apgalvo, ka spēcīgāka ādere esot trīs vai četrus metrus dziļāk. Vai var tajā pašā akā iedzīt spici un atrisināt ūdensapgādes problēmu? JĀNIS OZOLIŅŠ JAUNJELGAVAS NOVADĀ

“Rakta aka un spice – abas ir paredzētas neliela ūdens daudzuma iegūšanai, un nevajadzētu cerēt, ka tās nodrošinās lielu ūdens patēriņu.

Gan piecus metrus dziļa, gan nedaudz dziļāka raktā aka ir ierīkota kvartāra iežos, bezspiediena ūdens horizontā. Iedzenot spici esošajā akā līdz nākamajam slānim, situācija nemainīsies un ūdens nekļūs ne par gramu vairāk,” skaidro aku urbšanas meistars Aivars Aizsalnieks.

Uz labāku rezultātu varētu cerēt, izrokot jaunu, dziļāku aku. Tajā sakrāsies vairāk ūdens, tā pietiks ilgākam laikam.

Var iedzīt jaunu spici tur, kur ir spēcīga ādere, patālāk no akas, – tad būs divi ūdens ieguves avoti. Protams, var izveidot jaunu ūdens apgādes urbumu.

Runājot par spici, to varēs ierīkot tikai smiltīs. Pat 10 cm biezs māla slānis vai akmentiņi būs nepārvarams šķērslis, nerunājot par mālainiem iežiem.

Savukārt ūdens ieguves urbumam ir savi trūkumi – lielas izmaksas gan urbuma ierīkošanai, gan sūkņa iegādei. Ūdens kvalitāte bieži vien ir slikta, tajā ir liels dzelzs saturs u.c. Tāpēc labāka ir raktā aka, bet, ja jānodrošina liels patēriņš, nāksies urbt.

Spices ierīkošanu skeptiski vērtē arī meistars Indriķis Slava: “Spice varētu palīdzēt tikai tajā gadījumā, ja apakšā ir kārtīgs smilšu vai grants slānis, kas turklāt ir pilns ar gruntsūdeņiem, nevis tikai neliela dzīsla. Gadījumā, ja ir dolomīts vai māls ar akmeņiem, spici nevar ierīkot.”

Spice pēc būtības ir veids, kad ūdens tiek savākts no šķirbām starp atsevišķiem smilšu graudiņiem. Jūrmalā un citviet, kur ir smiltis bez māla, starp smilšu graudiņiem zem jūras līmeņa un mazliet virs tā ir gruntsūdens līdzīgi kā sūklī. Ūdeni šajā gadījumā var iegūt gandrīz jebkurā vietā. Tāpēc spices ierīko lielākoties piejūras zonā. “Iekšzemē smilšu slāņi ir nelieli ledāja sanesti veidojumi. Šādas sanesas mēdz būt arī upju krastos. Piemēram, Kandavā, vietā virs Abavas līmeņa, zem 12 m dziļām akām bija 1,5 m biezs smilšu slānis. Pēdējos gadus gruntsūdens līmenis pazeminājies visā Latvijā, arī tur, un ūdens trūka,” turpina meistars. “Mums izdevās ielikt pavisam īsas spicītes (līdz apakšējam māla slānim), un akās atkal bija ūdens. Taču 90% Latvijas teritorijas spici ierīkot nevar.”

Konkrētajā situācijā labāk ir rakt jaunu aku vai, ja nepieciešams lielāks ūdens daudzums, ierīkot dziļurbumu.

LA.lv