Praktiski
Manas tiesības

Aizliegums izbraukt no dzīvesvietas uz laukiem: cik pamatots tas ir0

Foto-Iliya Mitskavets/Shutterstock

Manam dēlam probācijas dienests aizliedza izbraukt no viņa dzīvesvietas pie manis uz laukiem. Kuros gadījumos var būt šādi aizliegumi? Vai dienesta lēmumu var pārsūdzēt? MODRIS SALDUS NOVADĀ

Valsts probācijas dienesta teritoriālā struktūrvienība pieņem lēmumu neatļaut nosacīti notiesātajam izbraukt ārpus dzīvesvietas uz laiku, kas ilgāks par 15 dienām, mainīt dzīvesvietu vai izbraukt no noteiktas administratīvās teritorijas, ja tas var apdraudēt sabiedrības drošību, izraisīt jaunu noziedzīgu nodarījumu vai padarīt likumā paredzēto vai Valsts probācijas dienesta amatpersonas noteikto pienākumu izpildi neiespējamu. Šādu lēmumu nosacīti notiesātais var apstrīdēt, rakstot iesniegumu Valsts probācijas dienesta vadītājam. Šīs amatpersonas lēmums gan nav pārsūdzams.

KONSULTĒJUSI JURISTE KRISTĪNE KRĒSLIŅA

LA.lv