Praktiski
Mājas

Aicina rīkoties atbildīgi un nodot nolietotās elektroiekārtas pārstrādei0

Foto- LETA

Iegādājoties jaunu sadzīves vai citu elektrotehniku, rodas jautājums, kur nodot savu mūžu nokalpojušo? Visas elektroiekārtas – televizori, ledusskapji, datori satur cilvēkam un videi kaitīgas vielas, tādēļ tās nekādā gadījumā nedrīkst izmest sadzīves atkritumos vai atstāt pie atkritumu konteineriem, kur tās kāds var sabojāt un padarīt nederīgas otrreizējai pārstrādei.

AS „Latvijas Zaļais punkts” sagatavotā infografika sniedz atbildi par elektroiekārtu apjomu Latvijas tirgū un otrreizējai pārstrādei nodoto daudzumu. Redzams, ka tikai salīdzinoši maza daļa no elektroiekārtām tiek nodota otrreizējai pārstrādei, kaut lielākā daļa tās ir izmantojamas atkārtoti, piemēram, no mobilā telefona var izmantot līdz 83% materiālu, no ledusskapja – līdz pat 90%, bet no televizora gandrīz 100% materiālu ir izmantojami vēlreiz!

Kaspars Zakulis, AS „Latvijas Zaļais punkts” direktors: „Visas elektroiekārtas satur gan ļoti vērtīgas sastāvdaļas – zeltu, dzelzi un varu, kas izmantojamas otrreizējā pārstrādē, gan ļoti kaitīgas un toksiskas vielas – kadmiju, dzīvsudrabu, kaitīgos svina savienojumus. Nesaprātīgi rīkojoties ar šīm vielām, var nodarīt lielu ļaunumu gan apkārtējai videi, gan cilvēku veselībai un pat dzīvībai. Atbildība par sevis radītājiem atkritumiem ir jāuzņemas katram pašam. Tikpat pašsaprotami, kā veikalā nopirkt jaunu ledusskapi, ir jābūt arī apziņai – nodot nolietoto sadzīves tehniku to uzņēmumu rokās, kuri parūpēsies par iekārtu tālāku pareizu utilizāciju.”

Saistītie raksti

Infografikā atspoguļota Latvijā pastāvošā tendence, kas vērojama arī pasaulē – jo labāka ekonomiskā situācija iedzīvotājiem, jo biežāk tiek iegādātas jaunas elektroiekārtas. Tomēr tajā ir atspoguļoti arī satraucoši dati – pārstrādei nodoto elektroiekārtu daudzums ir gandrīz par piektdaļu mazāks nekā tirgū novietotais daudzums. Rodas jautājums – kur nonāk nolietotās iekārtas, ja tās nav nodotas pārstrādei?

Lai nolietotās elektroiekārtas nokļūtu līdz pārstrādei, tās ir jānodod šķiroto atkritumu laukumos, kas Latvijā ir vairāk nekā 65, vai jāizmanto atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu pakalpojumi, kas savāc un izved nolietotās un nederīgās sadzīves tehnikas iekārtas, ko pēc tam utilizē atbilstoši vides prasībām. Nododamajām elektroiekārtām ir jābūt neizjauktām un pilnā komplektācijā, piemēram, ledusskapim ar kompresoru, datoram ar mātes plati, jo mājas apstākļos, mēģinot izjaukt elektroiekārtu, ir iespējams nodarīt kaitējumu sev vai videi, tieši bīstamo vielu dēļ, ko satur ikviena elektriskā vai elektroniskā iekārta.

LA.lv