Ģimene, Manas tiesības

Adopcijas pamatprincipi, kas jāievēro tiesai

Foto-Shutterstock

Diezgan ilgi vajadzēja tiesāties, lai apstiprinātu adopciju. Vai pastāv vispārīgi principi, kas tiesām jāievēro, izskatot šādas lietas? VIKTORS RĪGĀ

Augstākā tiesa ir akcentējusi svarīgākos adopcijas pamatprincipus, kas nostiprināti tiesību aktos un jāņem vērā tiesām, izskatot lietas.

Ja bērns ir tādā vecumā, ka spēj formulēt savu viedokli, jānoskaidro, vai viņš pats vēlas adopciju.

Bērna viedoklis ir obligāts, ja ir sasniegts 12 gadu vecums.

Adopcija parasti netiek ilgi apsvērta, ja bērnu aprūpē radinieks (aizbildnis) un ja vien tā ir nepilngadīgā interesēs. Audžuģimenei ir prioritāras tiesības adoptēt bērnu (adopcijas process jāuzsāk, pirms informācija par bērnu tiek iekļauta Adopcijas reģistrā). Turklāt tiesām prioritāri jāatbalsta Latvijā dzīvojoši adoptētāji.

Uz ārvalstīm bērnu var adoptēt tikai tad, ja nav iespējams nodrošināt bērna audzināšanu ģimenē Latvijā un ārvalstij, uz kuru bērnu vēlas adoptēt, ir saistoša Hāgas 1993. gada 29. maija Konvencija par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos. Šādiem adoptētājiem tiek noteikts obligāts divu gadu pēcadopcijas uzraudzības periods, lai pārliecinātos, ka starp bērnu un adoptētājiem izveidojušās patiesas bērna un vecāku attiecības un notikusī adopcija ir bērna interesēs.

Adopcijai uz ārvalstīm vairs netiek piemērots nosacījums, ka pirms tam no bērna Latvijā jāatsakās vismaz divām ģimenēm un ka bērnam jābūt smagām veselības problēmām. Taču primāri adopcijas procesā tāpat tiek piemērots princips – bērna interesēs vispirms adoptētāji jāmeklē Latvijā, un tikai tad, ja to nav iespējams īstenot, tiek atbalstīta bērna adopcija uz ārvalstīm.

KONSULTĒJUSI JURISTE KRISTĪNE KRĒSLIŅA

Pievienot komentāru