Citas tiesības, Manas tiesības

Administratīvais arests: kādos gadījumos to piemēro un uz cik ilgu laiku

Foto-Fotolia

Kuros gadījumos un cik ilgi var piemērot administratīvo arestu? Vai var administratīvi aizturēt jebkuru? RUTA LIMBAŽU NOVADĀ

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 31. pants paredz, ka administratīvo arestu nosaka rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis un piemēro tikai izņēmuma gadījumos par atsevišķiem administratīvo pārkāpumu veidiem uz laiku no vienas līdz piecpadsmit diennaktīm. Piemēram, par tirdzniecību neatļautās vietās, ja to izdarījusi persona, kura gada laikā jau divas vai vairākas reizes sodīta par šādu pašu pārkāpumu, soda ar arestu no trim līdz piecpadsmit diennaktīm, konfiscējot neatļautā tirdzniecības vietā esošās preces.

Administratīvo arestu nevar piemērot personai, kura nav sasniegusi 18 gadu vecumu, kura ir I vai II grupas invalīds, grūtniece, kā arī personai, kura ir vienīgais aizbildnis bērnam.

Uzliekot sodu, ņem vērā izdarītā pārkāpuma būtību, pārkāpēja personību, vainas pakāpi, mantisko stāvokli, atbildību mīkstinošos apstākļus (piemēram, vainīgais vaļsirdīgi nožēlojis izdarīto, novērsis pārkāpuma radītās sekas, labprātīgi atlīdzinājis zaudējumu u.c.), kā arī atbildību pastiprinošos apstākļus (piemēram, pārkāpumu izdarījusi personu grupa, prettiesiskā rīcība turpinājusies, neņemot vērā prasību to izbeigt, u.c.).

SVARĪGI

Institūcijas un amatpersonas, kuras ir pilnvarotas uzlikt administratīvos sodus, nav tiesīgas prasīt, lai pārkāpējs tieši vai ar starpnieku palīdzību apmaksātu spēkā esošajos likumos neparedzētus maksas pakalpojumus, veiktu ziedojumus vai citus maksājumus.

Pievienot komentāru