Praktiski
Manas tiesības

Āāā! Bankrots klāt… Vai varu pieteikt maksātnespēju un kuros gadījumos tas nav iespējams?0

Foto – Shutterstock

Jaunais gads manam vīram sācies nelāgi. Viņš secinājis, ka vajadzēs izsludināt savu maksātnespēju, jo nespēj vairs norēķināties par kredītiem un citām saistībām. Kādi likumi reglamentē maksātnespēju? Kas mums jāņem vērā? ZAIGA JŪRMALĀ

Latvijā maksātnespējas procedūru nosaka Maksātnespējas likums. Tā mērķis ir veicināt finansiālās grūtībās nonākuša parādnieka saistību izpildi un, ja iespējams, maksātspējas atjaunošanu, piemērojot likumā noteiktos principus un tiesiskos risinājumus. Likums attiecas gan uz juridisko, gan uz fizisko personu maksātnespēju.

Fiziskās personas maksātnespējas process ir tiesisku pasākumu kopums. Tā mērķis – pēc iespējas pilnīgāk apmierināt kreditoru prasījumus no parādnieka mantas un dot iespēju parādniekam, kura manta un ienākumi nav pietiekami visu saistību segšanai, tikt atbrīvotam no neizpildītajām saistībām un atjaunot maksātspēju.

Kad tas iespējams

Maksātnespējas pieteikumu var iesniegt jebkura persona, kura pēdējo sešu mēnešu laikā bijusi Latvijas Republikas nodokļu maksātāja un kurai ir finansiālas grūtības, piemēram, darbinieks, pašnodarbinātais, bezdarbnieks. Taču šādu procedūru nevar piemērot individuālajam komersantam.

Parādniekam var piemērot fiziskās personas maksātnespējas procesu, ja ir kāda no šīm pazīmēm:

> personai nav iespēju nokārtot parādsaistības, kurām iestājies izpildes termiņš, un parādsaistības kopā pārsniedz 5000 eiro;

> sakarā ar pierādāmiem apstākļiem personai nebūs iespējams nokārtot parādsaistības, kuru izpildes termiņš iestāsies gada laikā, un parādsaistības kopā pārsniedz 10 000 eiro.

Parādniekam būs jāiemaksā depozīta iemaksa divu minimālo mēnešalgu apmērā Maksātnespējas administrācijas speciāli izveidotajā kontā.

Maksātnespējas process nav iespējams

Fiziskās personas maksātnespējas process nav piemērojams vai to pārtrauc personai, kura pēdējo triju gadu laikā pirms šāda procesa pasludināšanas ir sniegusi apzināti nepatiesu informāciju saviem kreditoriem; kura ir izlietojusi piešķirto kredītu līgumā neparedzētiem mērķiem, un par to stājies spēkā kompetentas institūcijas nolēmums krimināllietā; kurai pēdējo 10 gadu laikā jau bijis pasludināts šāds process un ir dzēstas saistības; kurai pēdējo piecu gadu laikā pirms šā procesa pasludināšanas vai procesa laikā stājies spēkā kompetentas institūcijas nolēmums krimināllietā un konstatēts, ka parādnieks izvairījies no nodokļu maksāšanas.

Pieteikums

Fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikumā jānorāda:

> personas vārds, uzvārds, personas kods un deklarētā dzīvesvieta;

> apstākļi, kuru dēļ fiziskā persona nespēj izpildīt saistības;

> visu termiņā neizpildīto saistību kopējā summa;

> visu saistību kopējā summa, kuru izpildes termiņš iestāsies gada laikā;

> parādnieka mantas sastāvs, tostarp parādnieka daļa laulāto kopīgajā mantā un citā kopīpašumā;

> tas, vai procesam piemērojami Eiropas Savienības Padomes regulas Nr. 1346/2000 noteikumi.

Pieteikumam jāpievieno dokumenti, kas apstiprina valsts nodevas (71,14 eiro) un citu tiesas izdevumu samaksu (4,70 eiro), depozīta iemaksu divu minimālo mēnešalgu apmērā Maksātnespējas administrācijas norādītajā kontā (760 eiro), kā arī pieteikumu pamatojoši dokumenti (dažādas izziņas par parādu apmēru, tiesu izpildītāju paziņojumi, kreditoru brīdinājumi, tiesu spriedumi, izziņas par fiziskajai personai piederošo mantu, ienākumu apmēru, nodokļu maksātāja statusu, deklarēto adresi u.c.).

Ja pasludina maksātnespēju

Tiesa ieceļ administratoru, kurš darbojas maksātnespējīgās personas vārdā. Tiesu izpildītājs turklāt izbeidz sprieduma izpildes lietvedību, bet fiziskā persona zaudē tiesības rīkoties ar visu savu mantu, un šīs tiesības iegūst administrators. Apstājas fiziskai personai doto aizdevuma lietošanas procentu, likumisko procentu, līgumsoda un nokavējuma naudas pieaugums.

Fiziskā persona bez administratora piekrišanas nedrīkst biežāk kā reizi mēnesī slēgt darījumus, kuru summa pārsniedz vienu minimālo mēnešalgu, kā arī uzņemties jaunas parādsaistības. Saistības, kuru izpildes termiņš iestājas pēc tiesas sprieduma par maksātnespējas procesa pasludināšanu, tiek uzskatītas par tādām, kuru maksājuma izpildes termiņš iestājas procesa pasludināšanas dienā.

Kas notiek tālāk

Maksātnespējas process sastāv no divām daļām – bankrota procedūras un saistību dzēšanas procedūras. Bankrota procedūras laikā tiek pārdota personas manta, un tad šī procedūra parasti ilgst aptuveni sešus mēnešus, skaitot no procesa pasludināšanas dienas tiesā. Ja mantas nav, tā ilgst aptuveni divus mēnešus.

Kad beigusies bankrota procedūra, tiek uzsākta saistību dzēšanas procedūra, kuras laikā persona 1/3 no saviem ienākumiem maksā kreditoriem saskaņā ar tiesā apstiprināto saistību dzēšanas plānu. Atkarībā no parādsaistību lieluma šī procedūra ilgst no viena līdz trim gadiem.

Saistību dzēšanas procedūru fiziskai personai nepiemēro vai to pārtrauc, ja cilvēks pēdējo trīs gadu laikā pirms maksātnespējas procesa pasludināšanas tiesā vai procesa laikā ir slēdzis darījumus, kuru dēļ kļuvis maksātnespējīgs vai radījis zaudējumus kreditoriem, turklāt šādas sekas viņš apzinājās vai viņam tās vajadzēja apzināties.

Nosacījums par nepiemērošanu attiecas arī uz gadījumiem, kad fiziskā persona ir sniegusi apzināti nepatiesu informāciju par savu mantisko stāvokli un slēpusi patiesos ienākumus.

Ko parasti pārdod

Administrators pārdod visu fiziskās personas mantu, tostarp visus nekustamos īpašumus. Izņēmums ir priekšmeti, kurus saskaņā ar likumu nedrīkst pārdot: cilvēkam nepieciešamākās mantas, piemēram, ikdienā valkājamais apģērbs, apavi un veļa, gultas piederumi un veļa, dvieļi, virtuves un galda piederumi, kas nepieciešami ikdienas lietošanai, atsevišķas mēbeles, piemēram, vienīgā gulta, kā arī mantas, ko nav lietderīgi pārdot, jo pārdošanas izdevumi pārsniegs ienākumus.

Administrators nedrīkst pārdot arī bērniem nepieciešamās mantas.

Ja process ir pabeigts

Ja maksātnespējas process tiek pabeigts, jo fiziskā persona ir izpildījusi saistību dzēšanas plānu, tiesa pieņem lēmumu par šā cilvēka atbrīvošanu no nesamaksātajiem parādiem. Tas nozīmē, ka šie parādi tiek dzēsti un kreditori vairs nevarēs tos piedzīt. Taču daži parādi, piemēram, prasījumi par uzturlīdzekļu samaksu, administratīvie sodi, kriminālsodi, prasījumi no neatļautas darbības, kompensācijas par radīto kaitējumu maksātnespējas procesā, netiek dzēsti.

Atsevišķos gadījumos, ja fiziskā persona nepilda saistību dzēšanas plānu vai tiek konstatēti saistību dzēšanas procedūras ierobežojumi un tāpēc process tiek izbeigts, cilvēks netiek atbrīvots no parādiem un kreditori, tiesu izpildītāji var piedzīt parādus no viņa pilnā apjomā.

Svarīgi

>> Fiziskās personas maksātnespējas process tiek uzsākts no dienas, kad tiesa ar nolēmumu pasludinājusi maksātnespējas procesu. Tas norit līdz dienai, kad tiesa pieņem lēmumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu.

>> Fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu tiesa izskata rakstveida procesā, t.i., bez tiesas sēdes rīkošanas un fiziskās personas uzaicināšanas uz tiesas sēdi, aptuveni astoņu dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas tiesā.

>> Saistību dzēšanas plānu bankrota procedūras laikā sagatavo pati persona, jurists vai advokāts, nevis administrators.

PADOMS

Maksātnespējas process ir visai sarežģīts, tāpēc ieteicams konsultēties ar juristu vai advokātu. Atsevišķos gadījumos padomu var sniegt arī sertificēti administratori, kuru dati atrodami interneta vietnē www.mna.gov.lv/lv/administratori.

KONSULTĒJUSI JURISTE KRISTĪNE KRĒSLIŅA

LA.lv
IL
Ilze Līvmane
Praktiski
No mantojuma var arī atteikties? 2
1 diena
PR
Praktiski.lv
Praktiski
Sagatavo auto ziemai – viss, kas jāzina par riepu maiņu
1 diena
Inita Šteinberga
Praktiski
Ieziemot telpaugus, gādāt par apgaismojumu un citi darbi, kas oktobrī vēl jāpaspēj
1 diena

Lasītākie raksti

Par svarīgo

RO
Regīna Olševska
Veselam
Cenrādī par veselības aprūpes pakalpojumiem viens, rēķinā – kaut kas cits 1
5 stundas
LE
LETA
Pasaulē
Turcija un ASV vienojas par ugunspārtraukšanu Sīrijā
5 stundas
LE
LETA
Latvijā
Izskan jauni vārdi Latvijas Bankas prezidenta amatam
5 stundas
LA
LA.LV
Latvijā
Mājās nav pārnācis zēns: meklē 11 gadus veco Rinaldu 1
7 stundas
LA
LA.LV
Dabā
Latviju sasniegs jauna nokrišņu zona: sinoptiķu prognoze 7 dienām 1
10 stundas