Praktiski
Rokdarbi

Žurnāla “Rokdarbi” abonentu loterija 16

Apstiprinu:

___________________

Guntars Kļavinskis

AS “Lauku Avīzes” valdes priekšsēdētājs

___/____/_______

datums

Loterijas noteikumi AS “Lauku Avīze” žurnāla Praktiskie Rokdarbi abonēšanas loterijai

2016. gada oktobris – 2017. gada februāris.

1. Loterijas organizētājs

AS “Lauku Avīze”

LV Reģ. nr. 40103027253

Dzirnavu iela 21, Rīga, LV 1010

Tālr. 67096600; Fakss 67096645

2. Loterijas norises teritorija

Latvijas Republika

3. Loterijas sākuma datums

2016. gada 1. oktobris

4. Loterijas beigu datums

2017. gada 16. februāris

5. Laimestu fonds

Loterijā tiks izlozēta

Šujmašīna PFAFF Smarter 130 – 250 EUR vērtībā.

Kopējais balvu fonds: 250 EUR

6. Grāmatvedības dokumenti, ar kuriem apstiprināts laimestu fonds

Pavadzīme nr. AMS 160204

7. Informācija par katra loterijas dalībnieka izredzēm laimēt

650: 1

8. Loterijas norises kārtība

Loterijā par balvu piedalās visas fiziskās personas, kuras abonēs žurnālu “Praktiskie Rokdarbi” atsevišķi vai komplektā ar Latvijas Avīzi vai žurnālu Praktiskais Latvietis uz visu 2017. gadu (periods no 2017. gada janvāra līdz decembrim) no 2016. gada 1. oktobra līdz 25. janvārim 2017. gadā.

9. Loterijas dalībnieka izdevumi

Nav

10. Datums, līdz kuram iesniedzami dokumenti, kas apliecina dalību loterijā

Kā apliecinājums dalībai loterijā ir caur abonēšanas kanāliem veiktā abonēšana, papildus dokumenti nav iesniedzami.

11. Loterijā laimējušo personu noteikšanas kārtība, vieta un datums.

Loterijas izloze notiks AS “Lauku Avīze” telpās – Dzirnavu ielā 21, Rīgā, LV 1010 – 2017. gada 14. februārī, plkst. 12.00

12. Loterijas laimējušo personu izsludināšanas kārtība, vieta un datums

Loterijas laimētāja vārds tiks publicēts portālā www.la.lv 2017. gada 16. februārī un žurnāla “Praktiskie Rokdarbi “ aprīļa numurā.

13. Uz laimestu pieteikšanās kārtība

Balvu laimējusī persona varēs saņemt, ierodoties AS “Lauku Avīze” Dzirnavu ielā 21, Rīgā, LV 1010 ne vēlāk kā līdz 2017. gada 28.aprīlim (ieskaitot), līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu.

14. Laimesta saņemšanas papildus izmaksas

Uzvarētāja ceļa izdevumi līdz balvas izsniegšanas vietai Dzirnavu ielā 21, Rīgā

15. Termiņš, līdz kuram var pieteikties uz laimestu

Ne vēlāk kā līdz 2017. gada 28. aprīlim (ieskaitot).

16. Pretenziju izskatīšana

Iesniegtās rakstiskās pretenzijas no loterijas dalībniekiem vai to pilnvarotajām personām tiek pieņemtas loterijas norises laikā un vēl 5 darba dienas pēc loterijas laimesta izsludināšanas datuma.

Pretenzijas jāsūta uz: Inesei Ronei AS “Lauku Avīze”, Dzirnavu iela 21, Rīga, LV 1010

Loterijas organizētājs izskata pretenziju 10 dienu laikā no saņemšanas dienas un nosūta loterijas dalībniekam rakstisku atbildi.

17. Loterijā nedrīkst piedalīties

Juridiskas personas, kas abonējušas žurnālu “Praktiskie Rokdarbi”

18. Papildinformācija

Ja loterijā laimestu ieguvusī persona nepiesakās uz laimestu noteiktajā termiņā, tā zaudē tiesības saņemt laimestu, un laimests paliek AS “Lauku Avīze” īpašumā.

Laimesta vērtība netiek kompensēta vai izmaksāta naudā.

19. Ar pilniem loterijas noteikumiem varēs iepazīties

AS “Lauku Avīze” interneta mājas lapā www.la.lv

Sagatavoja: Elīna Golde

LA.lv