Praktiski
Manas tiesības

100 eiro valsts jubilejā. Kam tiks piešķirts?0

Foto: R.Classen/Shutterstock

Politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki par godu Latvijas valsts 100. gadadienai saņems vienreizēju – 100 eiro lielu atbalstu.

Labklājības ministrijā informē, ka pabalsts tiek piešķirts, ņemot vērā šo cilvēku likteņus, – lielākā daļa no viņiem ir cietuši no komunistiskā režīma, daudziem pasliktinās veselība, turklāt ar katru gadu viņu skaits samazinās. Atbalsts tiks piešķirts tām politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, kuriem statuss piešķirts un Iedzīvotāju reģistrā ir aktīvs līdz 2018. gada 30. septembrim, ja viņu dzīvesvietas adrese deklarēta vai reģistrēta Latvijā. Atbalsta saņēmēja nāves gadījumā radinieki to vairs nevarēs pieprasīt.

Atbalstu piešķirs un izmaksās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA). Paredzams, ka VSAA atbalstu varētu sākt izmaksāt novembrī un tas tiks izmaksāts ne vēlāk kā līdz 2018. gada 31. decembrim. Tiem, kuri ir vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmēji, atbalstu izmaksās reizē ar pensiju, un viņiem atbalsta saņemšanai iesniegums nebūs jāiesniedz. Savukārt tiem, kuri nesaņem invaliditātes vai vecuma pensiju, VSAA nosūtīs uz viņu deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietas adresi Latvijā paziņojumu par atbalsta pieprasīšanas kārtību.

Šis atbalsts netiek ietverts gada apliekamajā ienākumā un netiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Pašvaldībām ieteikts atbalsta saņēmējiem izmaksāto summu neņemt vērā, novērtējot klienta materiālos resursus, ja tiek pieprasīta sociālā palīdzība.

LA.lv